Ochrona prywatności w
systemach
teleinformatycznych

BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Ta część serwisu infromacyjnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zatutułowana Ochrona Prywatności w Systemach Teleinformatycznych poświęcona jest problematyce bezpieczeństwa danych osobowych użtkowników końcowych w świecie elektronicznych technik wymiany informacji. Jej celem jest dostarczenie użytkownikowi informacji w zakresie zagrożeń prywatności istniejących we współczesnych systemach teleinformatycznych, oraz wskazówek i porad dotyczących możliwości ochrony przed tymi zagrożeniami.

Wraz z rozwojem technologicznym, problem prywatności przybierał w historii ludzkości coraz większe znaczenie. W okresie, kiedy głównymi środkami wymiany informacji były bezpośredni przekaz ustny czy też tradycyjnie realizowany przekaz w postaci pisma ręcznego a następnie druku, wystarczającym elementem ochrony prywatności były rozwijane w okresie średniowiecza normy etyczne. W miarę rozwoju technologii wymiany informacji oraz wzrostu znaczenia jej posiadania, normy etyczne zastąpiono formalnie obowiązującymi przepisami prawa. Szybki rozwój technologii informatycznej w drugiej połowie XX wieku sprawił jednak, że zarówno normy etyczne jak i formalnie obowiązujące przepisy prawa, stały się niewystarczające. Dla skutecznej ochrony prywatności we współczesnym świecie, niezbędne stało się również stosowanie odpowiednich środków technicznych.

Rozwój sieci publicznych i popularyzacja Internetu, wprowadziły możliwości przedtem nieznane w żadnym innym medium. Globalny zakres, duży potencjał informacyjny, oraz spontaniczność rozwoju, często budzą zachwyt. Coraz powszechniej korzystamy z licznych dobrodziejstw nowych technologii, skuteczniej komunikujemy się i odnajdujemy interesujące wiadomości. Szybciej wymieniamy informacje, mamy możliwości dzielenia się własnymi rozwiązaniami i dorobkiem naukowym z innymi jak i korzystania z wiedzy i ogromnego dorobku tych, którzy zdecydowali się podzielić swoją pracą z innymi.

Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że działania jakie podejmujemy w Internecie, nie są w pełni przez nas kontrolowane. Wydawało by się na przykład, że będąc biernym użytkownikiem końcowym Internetu, który tylko przegląda zamieszczone tam informacje, jest się anonimowym. Tak jednak nie jest. Odwiedzane przez nas niektóre witryny internetowe posiadają wbudowane procedury, które bez naszej wiedzy mogą zbierać o nas pewne informacje. Mogą to być informacje o numerze IP komputera, z którego korzystamy, informacje o zainstalowanym na nim oprogramowaniu, odwiedzanych kolejno stronach, naszych zainteresowaniach, jak również wiele innych. Niejednokrotnie bez wiedzy osób korzystających z komputera instalowane jest na ich komputerze oprogramowanie, które może w sposób niezauważalny wysyłać prywatne informacje o użytkownikach. W skrajnych przypadkach programy takie mogą umożliwić przejęcie przez kogoś obcego kontroli nad działaniem komputera.

Musimy zdawać sobie sprawę, że nowe technologie to nie tylko udogodnienia, ale również liczne zagrożenia. Aby bezpiecznie poruszać się w tym świecie, konieczna jest świadomość o istniejących niebezpieczeństwach oraz wiedza w zakresie skutecznej ochrony przed nimi.

Serwis Ochrona Prywatności w Systemach Teleinformatycznych zawiera obecnie porady dotyczące zagadnień związanych z użytkowaniem systemu WWW. Z uwagi na dynamiczny rozwój Internetu i licznych technologii poszerzających jego możliwości, nie należy traktować tego poradnika jako całkowicie wyczerpującego. Chcemy przede wszystkim zwrócić Państwa uwagę na problem utraty prywatności w systemach teleinformatycnych i wskazać właściwe kierunki w podajmowaniu działań zabezpieczających. Przewodnik ten będzie stopniowo rozwijany i poszerzany o inne zagadnienia takie jak np. poczta elektroniczna, czy tematyka podpisu elektronicznego.

Namawiamy do korzystania z serwisu. Może on być stosowany zarówno jako integralny podręcznik, jak i zbiór samodzielnych wskazówek. Kolejne rozdziały zachowują ciągłość tematyczną, a jednocześnie mogą być czytane niezależnie.