Standard ten, zaproponowany przez firmę Microsoft, stanowi jeszcze większe zagrożenie niż inne programy pobierane z Internetu i wykonywane na komputerze użytkownika. Zarówno pobranie jak i uruchomienie programu ActiveX następuje automatycznie. Natomiast możliwości jego są nieograniczone (program ActiveX ma możliwość np. wyłączenia komputera użytkownika). Jedynym zabezpieczeniem przewidzianym przez firmę Microsoft do eliminacji nadużyć jest technologia Authenticode. Umożliwia ona cyfrowe podpisywanie elementów ActiveX, wystawianie certyfikatów dla twórców oraz weryfikację tychże certyfikatów przez przeglądarkę. Zaskakujące jest przy tym to, iż możliwe jest sprawdzenie podpisu cyfrowego jedynie w momencie pobierania programu z Internetu. Po zapisaniu go na dysku lokalnym komputera użytkownika, program nie podlega żadnym ograniczeniom zabezpieczającym.