W systemie WWW pozostaje luka w bezpieczeństwie związanym z prywatnością użytkowników końcowych. Rozbieżność pomiędzy prywatnością w świecie elektronicznym a prywatnością, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni np. korzystając z papierowej prasy, jest znacząca. Oczekuje się, że wkraczając w świat Internetu nie będziemy pozbawiani prawa do prywatności.

W chwili obecnej wciąż brakuje kompleksowych rozwiązań pozwalających osobom przeglądającym strony WWW świadomie i powszechnie dokonywać wyboru udostępnienia, bądź nie, swoich prywatnych danych. Istnieje jednak szereg narzędzi, nowych technologii, czy w końcu po prostu dobrych zwyczajów, które mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo nasze i naszych danych osobowych. Stosowane są obecnie następujące mechanizmy:

Odpowiednia konfiguracja popularnych przeglądarek WWW
Aplikacje instalowane na komputerze użytkownika
Protokół SSL/TLS
Protokół (P3P)
Serwery pośredniczące
Sieci wielu węzłów pośredniczących