Osobiste ściany ogniowe są to aplikacje wzorowane na ścianach ogniowych (firewall) zabezpieczających sieci lokalne przed niebezpieczeństwami pochodzącymi z Internetu. W odróżnieniu od tradycyjnych ścian ogniowych, osobiste odnoszą się jedynie do pojedynczego komputera osobistego, a co za tym idzie ich funkcje są również uboższe. Programy takie umożliwiają użytkownikom monitorowanie oraz kontrolę wszystkich połączeń od i do ich komputera. Skutecznie zapobiegają więc wydostawaniu się informacji o charakterze osobistym poza maszynę użytkownika.

Trzeba jednak zaznaczyć, że sama instalacja takiego oprogramowania nie wystarcza. Bardzo ważna jest odpowiednia konfiguracja osobistej ściany ogniowej - dostosowanie parametrów działania do konkretnego środowiska pracy, potrzeb i wymaganego poziomu bezpieczeństwa, a także zachowanie ostrożności przy pobieraniu programów z nieznanych źródeł.