Oprogramowanie instalowane na komputerze użytkownika nie zapewnia pełnej prywatności. Nie jest w stanie ukryć takich danych identyfikujących komputer użytkownika, jak adres IP czy nazwa domeny, które w pewnych okolicznościach mogą być skojarzone z osobą użytkującą system. Należy więc widzieć w nim jedynie pomocniczą rolę.

Poniżej wymienione zostały podstawowe typy programów. Ich funkcje mogą być oczywiście łączone:

Osobiste ściany ogniowe (personal firewalls)
Programy oczyszczające system (system cleaners)
Programy zarządzające zapisem cookies
Programy blokujące reklamy (banner ads blockers)
Oprogramowanie wykrywające konie trojańskie