Język JavaScript został stworzony przez firmę Netscape Communications. Programy JavaScript pozwalają na sterowanie działaniem przeglądarki internetowej bezpośrednio z poziomu dokumentu HTML. W plikach HTML, pomiędzy znacznikami <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">, </SCRIPT> umieszczany jest kod programów. Programy JavaScript operują na modelu obiektów przeglądarki - mogą znacznie ingerować w ich wygląd i działanie. Model ten obejmuje również obiekty zawarte na stronie WWW, dlatego możliwe jest dynamiczne tworzenie i modyfikowanie także samej strony. Pomimo iż nazwa języka sugeruję, że mamy do czynienia z prostym językiem skryptowym, jest to pełnowartościowy język programowania ogólnego przeznaczenia. Pozwala na tworzenie skomplikowanych programów. Język ten zyskał dużą popularność również dzięki temu, iż rozszerza możliwości HTML w sposób nie obciążający sieci Internet i samych serwerów WWW.

JavaScript tak jak i inne języki skryptowe działające w środowisku przeglądarki WWW, nie stanowią poważnego zagrożenia prywatności. Możliwe są jednak złośliwe ataki, takie jak np. otwieranie bardzo dużej ilości dodatkowych okien.

Wysoce zalecane jest wyłączenie w przeglądarce tych technologii, gdy korzystamy z serwerów pośredniczących. W tym przypadku języki skryptowe mogą być potężnym orężem strony atakującej.