Utrata anonimowości w zakresie tej grupy związana jest przede wszystkim z dostępnością adresu URL (Uniform Resource Locator), wpisywanego przez osobę przeglądającą strony WWW w pole adresu przeglądarki i wysyłanego tekstem otwartym. Zapis ten dostępny jest dla stron pośredniczących w transakcji HTTP bądź dla osób o uprawnieniach administratora sieci lokalnej danego komputera.
Podział zagrożeń prywatności wg umiejscowienia ich źródeł; 
umiejscowienie zagrożeń wewnętrznych

Podział zagrożeń prywatności wg umiejscowienia ich źródeł; umiejscowienie zagrożeń wewnętrznych
Możliwość uzyskania wiedzy o przeglądanych przez użytkownika stronach (URL oraz inne dane przesyłane pomiędzy klientem a serwerem HTTP) dostępna jest między innymi dla:

- Dostawcy usług internetowych (ISP - Internet Service Provider)
- Administratora sieci
- Pracodawcy, np. właściciela sieci korporacyjnej
- Również dla innych osób korzystających z danego komputera w przypadku kont typu "gość" (guest). Tu adresy URL odczytywane są z zapisu historii odwołań tworzonych przez przeglądarkę.

Osoby te mają możliwość śledzenia nawigacji użytkownika po Internecie. Największa ilość informacji dostępna jest dla dostawców usług internetowych - możliwe jest śledzenie wszelkich danych przekazywanych między klientem a serwerem HTTP, najmniejsza dla osób korzystających z tego samego komputera co użytkownik - zbiór określonej liczby ostatnio odwiedzanych adresów. Trzeba natomiast pamiętać, że na podstawie adresów URL możliwe jest nie tylko określenie tego, jakie strony przeglądał użytkownik, ale także jakie dane zastały wprowadzane przez niego do formularzy. Jest tak w przypadku gdy dane z formularza przekazywane są do programów serwera HTTP za pomocą metody GET (w odróżnieniu od metody POST, gdzie dane te nie są zawierane w URL ale w części zasadniczej wiadomości). Wówczas URL może mieć postać:

http://www.rejestracja.com/?imie=Jan&nazwisko=Kowalski


Użycie metody GET - a co za tym idzie przekazywanie danych z formularzy w ciągu URL - popularne jest szczególnie, przy przekazywaniu zapytania użytkownika, w systemach wyszukujących (web search engines). Zapytania takie określają bezpośrednio zainteresowania użytkownika. Np. przy wprowadzeniu zapytania "privacy" do jednej z popularnych wyszukiwarek formułowany jest następujący URL:

http://www.google.com/search?q=privacy&btnG=Google+Search