Podział zagrożeń prywatności wg umiejscowienia ich źródeł; 
umiejscowienie zagrożeń z kanału komunikacyjnego

Podział zagrożeń prywatności wg umiejscowienia ich źródeł; umiejscowienie zagrożeń z kanału komunikacyjnego
Niebezpieczeństwo w tej grupie spowodowane jest łatwością podsłuchania (sniffing) przesyłanych danych w sieci Internet. Podstawowym protokołem w systemie WWW jest protokół HTTP. Przy jego opracowywaniu nie przewidywano możliwości ataków - specyfikacja HTTP zakłada jedynie elementarne metody uwierzytelnienia oraz sprawdzania integralności przesyłanych danych. Użytkownik przeglądarki musi więc liczyć się z faktem, iż informacja o tym jakie strony są przez niego przeglądane oraz o tym jakie dane wprowadza do formularzy, łatwa jest do przechwycenia przez innych użytkowników sieci Internet, do których nie jest adresowana.

W odpowiedzi na liczne zagrożenia polegające na możliwości przejęcia prywatnych danych stworzono protokół SSL/TLS.